Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Ēka veidota kā brīvstāvoša jauna struktūra, kas ir kā piepacelta sala lielajā Rēzeknes upes ielejā. Sasaiste ar blakus teritorijām veidota pa „laipām", kas noved cilvēkus jaunā publiskajā telpā - jaunā pagalmā, kas veidots virs dabiskās vides. Paplašinot kanālu zemēkas daļā, dabiskā palienu pļava nav būtiski pārveidota.
Jaunā kompleksa pamatideja paredz to veidot kā būvi, kas iespējami maz izjauc pašreizējo īpašo situāciju.
Kompleksā izveidots jauns laukums - atklāts pagalms, ap kuru, un kurā izvietojas galvenie kompleksa elementi un no kura ir arī veidotas ieejas.
Kompleksa strukturālās un koloristiskās izveides pamatā ir Austrumlatvijas nacionālo rakstu koloristiskās shēmas un ornamentālie kodi.
Atsevišķu kompleksa būvmasu proporcijas atvasinātas no konkrētā ornamenta zīmējuma proporcijām.
Atsevišķu ēkas daļu fasāžu zīmējumi atvasināti no konkrētu ornamentu kodiem, tos modificējot, un tādējādi radot oriģinalitātes faktoru, vienlaicīgi saglabājot konkrēta koda pamatelementus.
Apdarē tiek paredzēts izmantot koka materiālu kā galveno dominējošo apdares materiālu, pielietojot to visdažādākajos veidos, tonalitātēs un faktūrās saskaņā ar kopējā koncepta principiem.

Autori: A.Kronbergs, A.Kleinbergs, R.Saulītis, J.Zvejnieks + ARHIS darba grupa