Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaNotikumiProjektiHronoloģiski20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-1991ProgrammatiskiMultimediaPublikācijasPar mumsSadarbībaKontakti
Grāmata "ARHIS arhitektūra"VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" pasažieru termināla paplašināšanaRīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē Mara MuzaVecās ostmalas posma rekonstrukcijas un labiekārtojuma 3. un 4.kārta, LiepājāDaudzfunkcionālā ēka Rīgā, Tērbatas ielā 83AAttīstības priekšlikums teritorijai Hanzas ielā 14b, RīgāDarījumu centrs Rīgas raj. Babītes pag. Spilvē, „Ceļāres 1”Ēkas rekonstrukcijas projekts Siguldā, Gulbju ielā 4Daudzfunkcionāla ēka Rīgā, K. Barona ielā 73Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss Rīgā, Ulbrokas ielā

Teritorijas attīstības priekšlikuma koncepcija Rīgā, Hanzas ielā 14b, izskata iespēju apbūvēt kvartālu kā daudzfunkcionālu kompleksu, kura galvenās funkcijas - multifunkcionāls konferenču - kongresu centrs, viesnīcu ēkas, biroju ēkas, komercplatības.
Novietnes risinājums paredz zemes gabala Ziemeļu daļā veidot piebraukšanas ceļu ar iebraukšanu no jaunās ielas trases Austrumu pusē. Piebraukšanas ceļš nodrošina piekļuvi ēkas galvenajām ieejām, īslaicīgajām autostāvvietām, gan arī savieno divas nobraukšanas rampas. Ēku kompleksa aizmugures daļā paredzēta piebraukšana ēku apgādes zonām.
Pavisam veidoti trīs pazemes stāvi. Kopējā pazemes stāvu daļas platība 29500m².
Kongresu un konferenču centrs izvietojas zemes gabala vidus daļā un sastāv no divām daļām - daudzfunkcionālās zāles kompleksa, kas izvietojas iedziļinātā apjomā ar ieeju no priekšlaukuma Hanzas ielas pusē, kā arī paceltās daļas, kur izvietojas mazākas apspriežu telpas vai vadības telpas kompleksa apkalpei.
Biroja ēku kompleksi izvietojas teritorijas Austrumu un Rietumu pusē un tie veidoti kā 12- un 11-stāvīgi būvapjomi ar komunikāciju kodolu centrā. Zemes stāva līmenī izvietojas ieejas vestibila daļa, kā arī iespējamo komerciāla rakstura telpu izvietošana (veikali, bankas, ofisi, u.tt.). Pazemes daļā paredzētas zonas tehniskajām telpām un palīgtelpām.
Viesnīcu ēka veidota zemes gabala vidusdaļā ar galveno ieeju no Hanzas ielas puses. Ieejas vestibils pieslēdzas segtai gājēju ielai.

Arhitekts: A.Kronbergs

Arh. tehniķi: K.Šulcs, J.Vizulis, I.Brediks