Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

2007. gads. Galvenais uzdevums novietnes plāna shēmas izstrādē - veidot apbūvi, kas būtu ainaviski atturīga pret esošā dabas parka ainavu, un reizē ar ēkas plānojumu un funkcionālo risinājumu sniegtu dabas klātbūtnes baudījumu, kāds tas iespējams tikai šādai unikālai vietai. Esošā reljefa izmantošana, ievērojot tā ainavisko raksturu, ir galvenā tēze novietnes funkcionālajā risinājumā.

Autori:

Arhitekti: A.Kronbergs D.Grāvere

Arh.tehn.: A.Ārmane, A.Dzenis, K.Saltups