Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projekta priekšlikums analizē iespējamās attīstības scenogrāfiju, ievērojot attīstības plānā noteiktos principus. Apbūves attīstības shēma parāda iespēju perimetrālās apbūves kvartāla attīstībai starp Miera, Brīvības, Palīdzības ielām.

Miera ielas frontē, kur saglabājušās mazstāvu ēkas, paredzēta šīs struktūras respektēšana, saglabājot ielas apbūves raksturu būvējot paaugstināta stāvu skaita apbūvi kvartāla (zemes gabalu) dziļumā.

Īstenojot minētos attīstības principus, kvartāla aprises varētu iegūt vienota, nobeigta pilsētbūvnieciska ansambļa raksturu, kas raksturīgs Rīgas vēsturiskā centra apbūvei.

Konkursa autori:Arh. A.Kronbergs, R.Saulītis, D.Grāvere

Skiču projekta autori: Arh. A.Kronbergs, D.Grāvere, I.Kalvelis Arh.tehn. A.Ārmane