Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Attīstības priekšlikums izstrādāts ar mērķi pārbaudīt apbūves iespējas zemes gabalā, kas atrodas Brīvības gatvē 203, un ir no trim pusēm ieskauts ar ielām - Brīvības gatvi un Ropažu ielas L veida pagriezienu.
Ēkas arhitektoniskās idejas pamatā ir doma par iedibinātā perimetrālā apbūves principa (gar Brīvības gatvi) „pārejas" risinājumu uz priekšplānā esošo brīvstāvošo apbūves principu.

Jaunais būvķermenis it kā pakāpeniski zaudē savu masivitāti un „izgaist" stiklotajā apjomā, kurā ieplānoti apspriežu telpu bloki. Tie rod idejisku sasaisti starp parkā esošās ēkas mērogu un jaunās ēkas brīvajiem elementiem.

Autori:

Arhitekts A. Kronbergs
Arh. tehn.: K. Šulcs, U. Jaunsubrēns, I.Brediks