Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Tehniskais projekts 2007.g.
Būvniecība uzsākta 2007.g.
Ēkas kopējā platība - 15700 m2

Ēkas apjoms izkārtots „U" burta formā veidojot iekšējo pagalmu kā atklātu, publisku zonu, kuras pirmā stāva līmenis paredzēts pakalpojumu un tirdzniecības funkcijām, kā arī viesnīcas recepcijai un restorānam. Ēkas augstums no 6 stāviem Z pusē gar Pērkona ielu pakāpeniski samazinās līdz 5 stāviem Dārzkopības ielas pusē un 4 stāviem pie gruntsgabala D robežas.

Teritoriju paredzēts labiekārtot, virs pazemes automašīnu stāvvietām veidojot apstādījumiem klātu iekšpagalmu ar dažādiem dekoratīvu kokaugu un graudzāļu stādījumiem speciāli tam projektētās paaugstinātās stādījumu platībās.

Arhitekti: A.Kleinbergs, J.Zvejnieks
Arh.palīgs Ģ.Kūla
Ainavu arh. L.Zaļā
3D -"Studio Perspective"