Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Konkursa projekts „PP731", 2007.g.

Apbūves laukums - 7690m2
Ēkas stāvu platība - 32 350m2

Jaunais centrs bijušā pasta vietā veidots kā racionāls, funkcionāli skaidri izplānots un arhitektoniski lakonisks būvapjoms, kura pirmos 3 stāvus aizņem lielveikals, bet augšējie atvēlēti viesnīcas funkcijai.
Ēkas apjoma un fasāžu kompozīcija mēroga ziņā tuva Stacijas laukuma apbūvei un respektē nojaucamās Pasta ēkas monumentālo raksturu.
Viesnīcas „Karenina" izvietojums un kompozīcija norāda uz dzelzceļa īpašo lomu šajā projektā.

Arhitekti: A.Kleinbergs, J.Zvejnieks, K.Klišāne
Arh. palīgi: S.Ozola, Ģ.Kūla, A.Gorodņičijs
Ainavu arh. L.Zaļā
3D - K.Šulcs