Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Telpiskā un mākslinieciskā ideja balstās uz pieņēmumu, ka zem zemes vēl eksistē vēsturiskās ēkas pagrabstāva konstrukcijas, kuru plānojuma un telpiskā struktūra kļūst par jaunās struktūras pamatu būves plāna un konstruktīvo dimensiju, kā arī fasāžu veidošanas principu risinājumā.
Fasāžu arhitektūras pamatā vēsturiskās ēkas plāna struktūras un proporciju sistēma. Fasāde pret Grēcinieku ielu veidojas kā režģveida struktūra ar fasāžu plaknēm, kas iebīdītas uz iekšpusi. Fasādē pret Svaru ielu dominē jumta izbūves, kas dažādo gaismas "uzbūves" iespējas un "piepilda" režģa sistēmu. Apbūves skice sabiedriskajai un dzīvojamajai ēkai Rīgā, Grēcinieku ielā 25 veidota, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumu prasībām.

Konkursa projekta arhitekti: A. Kronbergs, R. Saulītis, D. Grāvere
Arh. tehn.: K. Šulcs, U. Jaunsubrēns, Ē. Miķelsons, J. Vizulis, A. Grīnbergs, I. Brediks, A. Dzenis

Skiču projekta arhitekti: A. Kronbergs, B. Bula; arh. tehn. M. Eisaka