Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

„Kapela ir neatņemama sastāvdaļa gandrīz ikvienai starptautiskajai lidostai Eiropā. Mūsdienu cilvēki daudz laika pavada ceļā, tāpēc svarīgi, lai lielākajos ceļu krustpunktos būtu piemērota vieta pārdomām par esības jēgu, vieta, kur saņemt garīgu atbalstu un padomu"
Jaunā kapela veidota atturīgā, modernā un lakoniskā stilā. Kapelas atrašanās vieta Ziemeļu termināla 3. stāvā.

Projekta autori: Arh. A.Kronbergs, R.Saulītis

Arh. tehn. J.Vizulis

Sienas gleznojums M.Subačs, Atribūti J.Gagainis

Foto © Ansis Starks