Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Dzirnavu un Brīvības ielas krustojuma zonā izvietotā daudzfunkcionālā ēka principā uzskatāma par šajā zonā iedibinātās perimetrālās apbūves turpinājumu ar stūra akcentu, kas ir centra apbūves raksturīga iezīme.

Ēkas kompozicionālās idejas pamatelements ir iekšējā - diagonālā iela, kas šķērso apbūves gabalu un veido "pasāžas" tipa lieltelpu, savienojot Brīvības ielu ar Dzirnavu ielu. Izstieptās formas pagalms pārsegts ar stikla konstrukcijas jumtu.

Pilsētbūvnieciskās "aktivitātes" nodrošināšanai ēka veidota kā daudzfunkcionāls komplekss, kura funkcijās ietilpst: pirmajos stāvos - komerciāla rakstura telpas un biroju telpas, augšstāvos - dzīvokļi, apakšzemes stāvos - autostāvvietas.

Autori:

Arhitekti: A. Kronbergs, A. Šnitko

Arh. tehn.: K. Šulcs, A.Dzenis, P.Gibze

Projekta vaditāji: A.Kronbergs, I.Karlaps