Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projekts analizē iespējamo kvartāla attīstību. Kopējā kompozīcijas priekšlikumā paredzēts aizpildīt pilsētas kompozīcijā iztrūkstošo ēku apjomus, saglabājot un papildinot apkārtējās apbūves iedibināto perimetrālo raksturu. Ievērojot attīstības plānā iedibinātos principus, iespējams izveidot īpatnēju kvartālu ar 3 caurejošām pasāžām. Neaizbūvējamais pagalms un divas saglabājamās koka ēkas radīs iespēju izveidot telpisku "iekritumu" apbūves frontē, kas akcentēs ieejas pasāžās, izveidos īpatnējus arhitektoniskos risinājumus blakus esošajām ēkām un kopumā humanizēs perimetrālās apbūves kvartālu.

Īstenojot minētos attīstības principus, kvartāla aprises varētu iegūt vienota, nobeigta pilsētbūvnieciska ansambļa raksturu, kas raksturīgs Rīgas vēsturiskajam centram.

Māju E.B. Upīša ielā 13 paredzēts būvēt modernu gan materiālu pielietojuma, gan arhitektūras izpausmes ziņā un bloķēt pie blakus gruntsgabalā esošās mūra ēkas, saglabājot apkāŗtējo māju augstumus un apjomu proporcijas.

Pirmajā stāvā paredzētas tirdzniecības un citas komerciāla rakstura telpas - kā "Upīša" pasāžas turinājums.

Ēkas kompozīcija orientēta tā, ka liela nozīme piešķirta neaizbūvētajam, apzaļumotajam pagalmam.

Autori:

Arhitekti: A.Kronbergs, D.Grāvere, R.Saulītis

Arh.tehn. K.Šulcs

Proj. grupa:

Arh. A.Šnitko, A.Janelis

Arh. Tehn. U.Jaunsubrēns, Ē.Miķelsons, A.Alksniņš, K.Saltups, A.Dzenis